2310349304 Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρίου 83, Θεσσαλονίκη kipostav@gmail.com